NHỮNG KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA SLIDE FACTORY

Khả năng ứng dụng của kỹ năng "Thiết kế thuyết trình" là vô cùng đa dạng, khi mà mọi ngành nghề đều phải sử dụng đến thuyết trình và giao tiếp ý tưởng. Đấy là lý do khiến cho SLIDE FACTORY đã có cơ hội hợp tác với nhiều khách hàng và đối tác lớn trên toàn cầu, tại nhiều lĩnh vực khác nhau: giáo dục, phi lợi nhuận, công nghệ thông tin,...

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Một số khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu SLIDE FACTORY đã từng đào tạo kỹ năng thiết kế thuyết trình và cung cấp dịch vụ thiết kế thuyết trình, tư vấn nội dung, tư vấn phân tích ý tưởng...

NHỮNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN ĐÃ HỖ TRỢ

Một số tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, nhóm hoạt động xã hội mà SLIDE FACTORY đã tham gia hỗ trợ, đồng hành trong quá trình hoạt động.