Scroll to top

Tài nguyên Icon / Graphics


Category

Thuyết trình sáng tạo và cảm hứng với icon cho Powerpoint

Thuyết trình sáng tạo và cảm hứng với icon cho Powerpoint

Nếu bạn đang đọc bài viết này, bạn (và cả khán giả của bạn) chắc chắn đã từng là “nạn nhân” của một hoặc nhiều bài…

Yến Lê 13/06/2018
NGUỒN ẢNH HD, ICON VÀ FONT MIỄN PHÍ

NGUỒN ẢNH HD, ICON VÀ FONT MIỄN PHÍ

  Slide Factory đã tổng hợp những trang web cung cấp ảnh HD, icon và font miễn phí bản quyển. Người dùng sử dụng tài nguyên thiết…

slidefactory 15/04/2018
NGUỒN TÀI NGUYÊN DESIGNER KHÔNG THỂ BỎ QUA: ẢNH VECTOR & HÌNH HỌA (PHẦN 3)

NGUỒN TÀI NGUYÊN DESIGNER KHÔNG THỂ BỎ QUA: ẢNH VECTOR & HÌNH HỌA (PHẦN 3)

Thay vì lên google và sử dụng ảnh minh họa kém chất lượng, 9 website dưới đây cung cấp những hình ảnh chất lượng dành cho mọi…

slidefactory 23/04/2017
NGUỒN TÀI NGUYÊN DESIGNER KHÔNG THỂ BỎ QUA: ICON (PHẦN 2)

NGUỒN TÀI NGUYÊN DESIGNER KHÔNG THỂ BỎ QUA: ICON (PHẦN 2)

Bạn muốn tìm kiếm icon để minh họa cho bài thuyết trình của mình nhưng chưa ưng ý vì: Icon miễn phí thường chất lượng không cao…

slidefactory 22/04/2017