Scroll to top
NGUỒN ẢNH HD, ICON VÀ FONT MIỄN PHÍ

NGUỒN ẢNH HD, ICON VÀ FONT MIỄN PHÍ

Slide Factory đã tổng hợp những trang web cung cấp ảnh HD, icon và font miễn phí bản quyển. Người dùng sử dụng tài nguyên thiết kế…

slidefactory 16/09/2018
NGUỒN TÀI NGUYÊN DESIGNER KHÔNG THỂ BỎ QUA: ẢNH VECTOR & HÌNH HỌA (PHẦN 3)

NGUỒN TÀI NGUYÊN DESIGNER KHÔNG THỂ BỎ QUA: ẢNH VECTOR & HÌNH HỌA (PHẦN 3)

Thay vì lên google và sử dụng ảnh minh họa kém chất lượng, 9 website dưới đây cung cấp những hình ảnh chất lượng dành cho mọi…

slidefactory 23/04/2017
Chọn hình ảnh thế nào? Tìm ảnh ở đâu?

Chọn hình ảnh thế nào? Tìm ảnh ở đâu?

SLIDE FACTORY – Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của ảnh và cách thức sử dụng chúng sao…

slidefactory 10/04/2016