Scroll to top

Uncategorized


Category

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 5)

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 5)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 14/07/2017
Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 2)

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 2)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 07/07/2017
Những tips nhỏ khi làm việc với dữ liệu Excel mà bạn không thể bỏ qua! (Phần 1)

Những tips nhỏ khi làm việc với dữ liệu Excel mà bạn không thể bỏ qua! (Phần 1)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 05/07/2017
4 bí kíp giúp dân Sales thuyết trình thành công

4 bí kíp giúp dân Sales thuyết trình thành công

Không chỉ thiết kế thuyết trình mới quan trọng, 10 phút đầu tiên của một  bài thuyết trình quyết định sự thành bại của toàn…

slidefactory 17/01/2017
Công thức 4C của một bài thuyết trình thành công

Công thức 4C của một bài thuyết trình thành công

Các bạn có thể đã nghe qua hàng chục, hàng trăm bài thuyết trình thú vị. Và sau quá trình phân tích những bài thuyết trình ấy, chúng…

slidefactory 21/07/2016