Scroll to top

ĐÀO TẠO

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

[pricing_item featured=”1″ style=”table” image=”1839″ link_title=”Tìm hiểu ngay” link=”https://www.slidefactory.vn/dich-vu-slidefactory/thiet-ke-thuyet-trinh/”]Giúp bạn thiết kế các bài thuyết trình hiện đại, chuyên nghiệp, làm bài nói trở nên cuốn hút và thuyết phục người nghe. [/pricing_item]
[pricing_item featured=”1″ style=”table” image=”1836″ link_title=”Tìm hiểu ngay” link=”https://www.slidefactory.vn/dich-vu-slidefactory/dao-tao-thiet-ke-slide-powerpoint-dep-doanh-nghiep/”]Khoá đào tạo kỹ năng “thiết kế thuyết trình” chuyên biệt dành cho nhân sự của các doanh nghiệp và tổ chức.[/pricing_item]
[pricing_item featured=”1″ style=”table” image=”2617″ link_title=”Tìm hiểu ngay” link=”https://www.slidefactory.vn/dich-vu-slidefactory/dao-tao-ca-nhan/”]Khoá học “Ứng dụng thiết kế cho thuyết trình ý tưởng” dành cho người đi làm và sinh viên sắp ra trường[/pricing_item]
[pricing_item featured=”1″ style=”table” image=”2619″ link_title=”Tìm hiểu ngay” link=”https://www.slidefactory.vn/khoa-hoc-giai-phong-suc-manh-so-lieu-tren-excel/”]Khoá học “Giải phóng sức mạnh số liệu trên Excel” dành cho người đi làm thường làm việc với số liệu.[/pricing_item]

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *