Đặng Thanh Thảo


Author

Làm thế nào để bài thuyết trình trở nên nổi bật? (Phần 1)

Làm thế nào để bài thuyết trình trở nên nổi bật? (Phần 1)

Thiết kế thuyết trình hiện nay đang được sử dụng cho rất nhiều mục...

Đặng Thanh Thảo 21/02/2019