Scroll to top
SLIDE FACTORY tuyển dụng Presentation Designer Full-time | PowerPoint

SLIDE FACTORY tuyển dụng Presentation Designer Full-time | PowerPoint

SLIDE FACTORY (fanpage/ website) là agency thiết kế thuyết trình đầu tiên của Việt Nam, với hơn 3 năm hoạt động, phục vụ cho gần 500…

slidefactory 01/10/2018

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DESIGNER FULL-TIME

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DESIGNER FULL-TIME Số lượng: 02 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Văn phòng…

slidefactory 20/08/2018

Tuyển dụng Chuyên viên thiết kế chuyển động Animation

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ CHUYỂN ĐỘNG ANIMATION Số lượng: 02 Thời gian làm việc: Full-time/ Part-time. Cam kết làm…

slidefactory 03/10/2017

Tuyển dụng Biên tập viên Video

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG BIÊN TẬP VIÊN VIDEO Số lượng: 02 Thời gian làm việc: Part-time. Cam kết làm tối thiểu 3 tháng. Địa điểm…

slidefactory 06/07/2017

Tuyển dụng Chuyên viên thiết kế học liệu

  SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ HỌC LIỆU Số lượng: 02 Thời gian làm việc: Full-time/ Part-time. Cam kết làm tối thiểu…

slidefactory 06/07/2017

Tuyển dụng Giảng viên

“TRAIN THE TRAINER” là chương trình đào tạo GIẢNG VIÊN lần đầu tiên tại SLIDE FACTORY (*). Chương trình dành cho tất cả   ứng…

slidefactory 06/07/2017

Tuyển dụng Trợ lý phát triển đào tạo

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO 2017 Số lượng: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian. Cam kết làm việc…

slidefactory 06/07/2017

Tuyển dụng BUSINESS DEVELOPER

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BUSINESS DEVELOPER Số lượng: 02 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Văn phòng SLIDE…

slidefactory 23/07/2016

TUYỂN DỤNG DIGITAL MARKETING LEADER

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING LEADER Số lượng: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Văn phòng…

slidefactory 23/07/2016

Tuyển dụng NHÂN VIÊN MARKETING EXECUTIVE

SLIDE FACTORY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING FULLTIME Số lượng: 02 Thời gian làm việc: Toàn thời gian. Địa điểm làm việc: Văn…

slidefactory 23/07/2016

[INTERN] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING EXECUTIVE – INTERN Số lượng cần tuyển: 03 nhân sự Thời gian làm việc: Cam kết tối thiểu 20 tiếng/01…

slidefactory 22/07/2016

[PART-TIME] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING EXECUTIVE – PART TIME Số lượng cần tuyển: 02 nhân sự Thời gian làm việc: Cam kết tối thiểu 20…

slidefactory 22/07/2016

SLIDE FACTORY tuyển dụng vị trí Training Assistant - Trợ lý đào tạo

I.Về SLIDE FACTORY: Giới thiệu chung về doanh nghiệp: Thành lập vào năm 2014, Công ty Cổ phần Truyền thông và Sáng Tạo INV GROUP (INV…