Báo giá dịch vụ

 • Tiến độ (trung bình/ngày)
 • Số trang demo (tối đa)
 • Số mẫu demo (tối đa)
 • Thời gian chỉnh sửa (ngày)
 • Căn chỉnh lề
 • Chỉnh màu, cỡ chữ, font chữ
 • Chỉnh sửa ảnh, icon do KH cung cấp
 • Thêm icon, ảnh bản quyền
 • Thiết kế các yếu tố minh họa đặc biệt
 • Hiệu ứng

CHỈNH SỬA

120.000


/trang

Chỉnh sửa cơ bản theo nội dung có sẵn

 • 10
 • 2
 • 2
 • 10
 • -
 • -
 • -

THIẾT KẾ THƯỜNG

180.000


/trang

Mang lại diện mạo mới cho nội dung có sẵn

 • 10
 • 3
 • 3
 • 30

THIẾT KẾ GẤP

270.000


/trang

Mang lại diện mạo mới cho nội dung có sẵn

 • 20
 • 3
 • 3
 • 30

YÊU CẦU KHÁC

LIÊN HỆ


/trang

Sản phẩm khác như brochure, template,...

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -