giáo án điện tử và bài giảng điện tử


Tag

Tư vấn: xây dựng bài giảng điện tử dựa trên giáo án điện tử có sẵn 

Tư vấn: xây dựng bài giảng điện tử dựa trên giáo án điện tử có sẵn 

Nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm giáo án điện tử...

Ly 11/06/2021