Thuyết trình online


Tag

Làm thế nào để thiết kế Powerpoint hiệu quả cho thuyết trình online?

Làm thế nào để thiết kế Powerpoint hiệu quả cho thuyết trình online?

Thiết kế Powerpoint phục vụ cho bảo vệ luận án online, thuyết trình bài...

Ly 18/08/2021