Tài nguyên Ảnh (Photography)

Makerbook

Makerbook

Bộ sưu tập ảnh stock lớn nhất dành cho các startup. Tổng hợp các website ảnh stock trong cùng một nơi.

» Truy cập Makerbook tại đây
Pixabay

Pixabay

Hơn 410000 ảnh, illustrations và vector graphics chất lượng cao. Tự do sử dụng cho mục đích thương mại. Không cần ghi nguồn.

» Truy cập Pixabay tại đây
Pexels

Pexels

Ảnh chất lượng cao miễn phí mà bạn có thể dùng ở mọi nơi bạn muốn. Có thể dùng cho mục đích thương mại. Không cần chú thích nguồn.

» Truy cập Pexels tại đây
StockSnap

StockSnap

Ảnh chất lượng và độ phân giải cao với bản quyền đầy đủ. Không cần chú thích nguồn.

» Truy cập StockSnap tại đây
Unsplash

Unsplash

Ảnh stock miễn phí chất lượng cao (bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn). Mỗi 10 ngày bạn sẽ được tải xuống 10 ảnh stock miễn phí.

» Truy cập Unsplash tại đây
Kaboompics

Kaboompics

Trang web tuyệt vời để tìm kiếm ảnh miễn phí cho doanh nghiệp hoặc dự án riêng của bạn.

» Truy cập Kaboompics tại đây
Gratisography

Gratisography

Ảnh chất lượng cao miễn phí dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

» Truy cập Gratisography tại đây
ISO Republic

ISO Republic

Ảnh chất lượng và miễn phí dành cho sáng tạo.

» Truy cập ISO Republic tại đây
Pic Jumbo

Pic Jumbo

Hình ảnh hoàn toàn miễn phí cho công việc kinh doanh và dự án cá nhân của bạn.

» Truy cập Pic Jumbo tại đây
Negative Space

Negative Space

Lựa chọn sáng suốt cho những ai muốn tìm kiếm hình ảnh HD hoàn toàn miễn phí.

» Truy cập Negative Space tại đây