Tài nguyên Audio – Nhạc – Hiệu ứng âm thanh

Nhạc và vòng lặp

YouTube Audio Library

YouTube Audio Library

Tìm và tải về những đoạn nhạc miễn phí dành cho dự án của bạn.

» Truy cập YouTube Audio Library tại đây
The Converse Rubber Tracks Sample Library

The Converse Rubber Tracks Sample Library

Một bộ sưu tập được cập nhật liên tục những bản audio thu âm bởi Converse Rubber Tracks studio. Thư viện này hoàn toàn miễn phí khi sử dụng và tất cả những bản thu âm đều hoàn toàn miễn phí, không có ràng buộc nào kèm theo.

» Truy cập The Converse Rubber Tracks Sample Library tại đây
Free Music Archive

Free Music Archive

Thu thập những bài hát tự do hoặc có bản quyền Creative Commons và hệ thống thành một thư viện cho bạn.

» Truy cập Free Music Archive tại đây
Vimeo Music Store

Vimeo Music Store

Top 100 những bản thu âm miễn phí, chất lượng cao và được sử dụng cho mục đích thương mại. Cung cấp bởi Vimeo.

» Truy cập Vimeo Music Store tại đây
Pond 5

Pond 5

Hơn 2000+ bản nhạc miễn phí thu thập bởi Pond 5.

» Truy cập Pond 5 tại đây
Bensound

Bensound

Tải những bản nhạc cao cấp và nhạc Creative Commons hoàn toàn miễn phí và sử dụng trong dự án riêng.

» Truy cập Bensound tại đây
Looper Man

Looper Man

Cung cấp miễn phí những bản acapella chất lượng cao được lặp lại.

» Truy cập Looper Man tại đây
Flashkit

Flashkit

Với công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, được sắp xếp hoàn hảo và dễ dàng nghe trước, Flashkit đã trở thành trang chia sẻ Sound FX lớn và chuyên nghiệp hàng đầu trên internet.

» Truy cập Flashkit tại đây

Hiệu ứng âm thanh

Pond 5

Pond 5

Lưu giữ hơn 350+ hiệu ứng âm thanh miễn phí và sống động.

» Truy cập Pond 5 ( Free Collection ) tại đây
YouTube Audio Library

YouTube Audio Library

Tìm và tải về những file hiệu ứng âm thanh miễn phí dành cho dự án của bạn.

» Truy cập YouTube Audio Library tại đây
Flashkit

Flashkit

Với công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, được sắp xếp hoàn hảo và dễ dàng nghe trước, Flashkit đã trở thành trang chia sẻ Sound FX lớn và chuyên nghiệp hàng đầu trên internet.

» Truy cập Flashkit tại đây
Sounds Crate

Sounds Crate

Nguồn tài nguyên dành cho những nhà biên kịch và sản xuất phim độc lập, hay những người làm nghề sáng tạo.

» Truy cập Sounds Crate tại đây
Free Sound Effects

Free Sound Effects

Hiệu ứng âm thanh hoàn toàn miễn phí.

» Truy cập Free Sound Effects tại đây
Sound Gator

Sound Gator

Hiệu ứng âm thanh hoàn toàn miễn phí.

» Truy cập Sound Gator tại đây