Tài nguyên Fonts

Best Decorative Fonts

Best Decorative Fonts

Một bộ sưu tập những bộ font đẹp mắt và thú vị nhất, và hoàn toàn miễn phí. Bao gồm font tự viết, font kiểu bút viết, retro, vintage, .v.v..

» Truy cập Best Decorative Fonts tại đây
Google Fonts

Google Fonts

Hàng trăm bộ font mã nguồn mở miễn phí được tối ưu để dành cho môi trường web. Chỉ cần 3 bước, bạn có thể đến gần với một website đẹp mắt rồi.

» Truy cập Google Fonts tại đây
Font Squirrel

Font Squirrel

Font Squirrel tổng hợp rất nhiều nguồn trên Internet để tìm được những bộ font chất lượng cao miễn phí, thân thiện với thiết kế đồ họa và có thể sử dụng trong thương mại, và dễ dàng để tất cả mọi người tải về.

» Truy cập Font Squirrel tại đây
DaFont

DaFont

Tổng hợp nhiều bộ font miễn phí cho phép bạn tải về và sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm qua thứ tự chữ cái A-Z, phong cách thiết kế, tác giả hoặc độ phổ biến.

» Truy cập DaFont tại đây
Abstract Fonts

Abstract Fonts

Tổng hợp nhiều bộ font miễn phí cho phép bạn tải về và sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm qua thứ tự chữ cái A-Z, phong cách thiết kế, tác giả hoặc độ phổ biến. Có forum hỗ trợ nếu bạn gặp vấn đề.

» Truy cập Abstract Fonts tại đây
Fontspace

Fontspace

Bộ sưu tập hàng ngàn font được designers khắp thế giới chia sẻ.

» Truy cập Fontspace tại đây