Nguyễn Thế Thành


Author

3 yếu tố graphics không thể thiếu trong thiết kế thuyết trình

3 yếu tố graphics không thể thiếu trong thiết kế thuyết trình

SLIDE FACTORY - Graphics là một yếu tố cơ bản mà bất kỳ bài...

Nguyễn Thế Thành 21/01/2019
Sử dụng ấn tượng tối đa, xóa tan "thảm họa hình ảnh"

Sử dụng ấn tượng tối đa, xóa tan "thảm họa hình ảnh"

Thảm họa “hình ảnh” xảy ra khi nào? Đó là khi hình ảnh được...