SLIDE FACTORY tuyển dụng Trợ Giảng (Part-time)

SLIDE FACTORY tuyển dụng Trợ Giảng (Part-time)

SLIDE FACTORY là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dấn thân để đưa...

ADMIN 03/07/2022
SLIDE FACTORY tuyển dụng Presentation Designer

SLIDE FACTORY tuyển dụng Presentation Designer

SLIDE FACTORY là Agency Thiết kế Thuyết trình đầu tiên tại Việt Nam. Với...

ADMIN 24/11/2021
5 trang web thiết kế Slide chuyên nghiệp và miễn phí

5 trang web thiết kế Slide chuyên nghiệp và miễn phí

Bên cạnh công cụ PowerPoint truyền thống, hẳn các bạn sẽ mong muốn có...

ADMIN 19/10/2021
SLIDE FACTORY tuyển dụng Trainee Graphic Designer (Part-time)

SLIDE FACTORY tuyển dụng Trainee Graphic Designer (Part-time)

SLIDE FACTORY là Agency Thiết kế Thuyết trình đầu tiên tại Việt Nam. Với...

ADMIN 03/03/2021
SLIDE FACTORY tuyển dụng Trainee Content Creator (Part-time)

SLIDE FACTORY tuyển dụng Trainee Content Creator (Part-time)

SLIDE FACTORY là Agency Thiết kế Thuyết trình đầu tiên tại Việt Nam. Với...

ADMIN 03/03/2021
Tuyển dụng Biên tập viên Video

Tuyển dụng Biên tập viên Video

SLIDE FACTORY là Agency Thiết kế Thuyết trình đầu tiên tại Việt Nam. Với...

ADMIN 01/10/2020
Slide Factory và ngành thiết kế thuyết trình tại Việt Nam

Slide Factory và ngành thiết kế thuyết trình tại Việt Nam

Là đơn vị đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành thiết...

ADMIN 30/09/2020
SLIDE FACTORY tuyển dụng Sale Executive

SLIDE FACTORY tuyển dụng Sale Executive

SLIDE FACTORY là Agency Thiết kế Thuyết trình đầu tiên tại Việt Nam. Với...

ADMIN 07/02/2020
SLIDE FACTORY tuyển dụng Trợ lý Đào tạo Full-time

SLIDE FACTORY tuyển dụng Trợ lý Đào tạo Full-time

SLIDE FACTORY là Agency Thiết kế thuyết trình đầu tiên tại Việt Nam. Với hơn...

ADMIN 12/09/2019