Excel


Tag

Trở thành chuyên gia Excel nhờ 10 Add-In cực độc

Trở thành chuyên gia Excel nhờ 10 Add-In cực độc

Excel vẫn được biết là một công cụ tuyệt vời khi làm việc với số liệu. Nhưng thực sự bạn đã giải phóng hết sức mạnh…

slidefactory 04/09/2018
5 website học Excel chuyên nghiệp cho dân văn phòng

5 website học Excel chuyên nghiệp cho dân văn phòng

Học cách sử dụng Excel đã trở thành một xu hướng “must-have” (bắt buộc) dành cho dân văn phòng. Hơn thế, đây còn là một…

slidefactory 26/06/2018
Biểu diễn dữ liệu trực quan: Cách dùng Pivot Table Excel (Phần 1)

Biểu diễn dữ liệu trực quan: Cách dùng Pivot Table Excel (Phần 1)

Pivot Table là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong Microsoft Excel. Nó cho phép bạn phân tích và biểu diễn…

Yến Lê 19/06/2018
Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 5)

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 5)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 18/05/2018
Những TIP nhỏ khi làm việc với EXCEL mà bạn KHÔNG THỂ bỏ qua (Phần cuối)

Những TIP nhỏ khi làm việc với EXCEL mà bạn KHÔNG THỂ bỏ qua (Phần cuối)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 15/07/2017
Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 4)

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 4)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 11/07/2017
Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 3)

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 3)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 09/07/2017
Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 2)

Những tips nhỏ khi làm việc với Excel mà bạn không thể bỏ qua (Phần 2)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 07/07/2017
Những tips nhỏ khi làm việc với dữ liệu Excel mà bạn không thể bỏ qua! (Phần 1)

Những tips nhỏ khi làm việc với dữ liệu Excel mà bạn không thể bỏ qua! (Phần 1)

Làm việc với Excel đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu. Khi đó việc sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu…

slidefactory 05/07/2017